АБСОЛЮТНА ЧИСТОТА

Многобройни страдания биха били спестени, ако всички се стараеха да предотвратят болестта чрез стриктно спазване на здравните закони. Трябва да бъдат съблюдавани строги навици на хигиена. Докато се чувстват добре, мнозина не си правят труда да се грижат за здравето си. Занемаряват личната си чистота и не полагат грижи за чистотата на облеклото си. Нечистотиите постоянно и незабележимо излизат през порите на кожата и ако повърхността й не се поддържа чиста, организмът се обременява с вредна материя. Ако не се пере и не се проветрява често облеклото се замърсява с отпадните продукти, които се изхвърлят от тялото. И ако дрехите не се освобождават често от тези нечистотии, порите на кожата отново абсорбират изхвърлените отпадъчни вещества. Отново приети в кръвта, те увреждат вътрешните органи.

Ако всяко семейство осъзнаеше благоприятните последици от абсолютната хигиена, биха се полагали специални усилия за отстраняване на всяка нечистота от тяхното тяло и от домовете им. Усилията им би трябвало да се разпространят дори в територията около жилищата им, където често се натрупват много разлагащи се растителни отпадъци. Хората не съзнават опасното им въздействие. Тези гниещи материи постоянно разпространяват изпарения, които отравят въздуха. Чрез вдишването на нечистия въздух кръвта се отравя, засягат се дробовете и целият организъм се поболява. Болести от почти всякакъв вид могат да бъдат причинени по този начин.

,,Избрани вести” книга II – 504 стр.  Издателство ,,Нов живот”