АВТОРИТЕТЪТ В СЕМЕЙСТВОТО

Когато казваме, че институциите не работят, обикновено нямаме предвид, че сградата не функционира, но че хората не си вършат добре работата. А откъде идват хората, които работят в институциите? Разбира се, от семействата.

„Обществото е съставено от семейства и главите на семействата са отговорни за състоянието на обществото” (Уайт, Е. „Семейството и проблемите на интимния живот”).

Ако обществото ни не е добро, не трябва да виним световната конспирация, но да се замислим за състоянието на семейството. А то не е блестящо в наше време.

Всеизвестна истина е, че отношението на детето към обществото е отражение на отношението му към авторитета на родителите. Ако днес много хора не зачитат авторитета на закона и институциите, то явно има и криза на авторитета в семейството.

Ако родителят разрешава всичко на детето си (Разрешителна стратегия на възпитание) и не може да наложи авторитета си пред него, какво ще е отношението на това дете към авторитетите в обществото?

Една сутрин заварих следната гледка в училище, докато водех сина си към класната стая:

Едно момиче с дядо си – тя му крещи, той се свил с ръце в джобовете.

– Дай ми парите! – вика тя пред всички – родители, които водят децата си, учители, пазача.

Дядо ѝ мънка нещо под носа си. Тя продължава да настоява, да тропа с крак, да се тръшка.

Разбрах, че иска пари за боулинга, на който щяха ходят след един месец. Опитвам се да говоря с нея и да я успокоя.

– Това е чак след един месец, има време. Дядо ти може да няма пари сега.

– А, няма ли? Той взема 700 лв. пенсия, как да няма! Дай парите!

Е, тези думи накараха и мен да млъкна. Едно дете на 9 години да държи сметка на дядо си какво ще прави със собствените си пари!

За съжаление, краят не беше по-добър. Дядото извади парите и ѝ ги даде.

Можете ли да предположите какво беше отношението на това момиче към авторитета на учителката? Буквално всеки час госпожата имаше проблеми с нея: става в час, вдига шум, създава хаос, проваля учебния процес – момиче на 9 години! Накрая след много разправии и разговори с дядото я преместиха в друго училище.

Разрешителна стратегия за възпитание

Можем ли да очакваме това дете да стане отговорен държавен служител, съвестен работник, надежден политик? В по-голяма или по-малка степен това е резултатът от преобладаващата днес Разрешителна стратегия за възпитание на децата: разглезени личности, които нямат уважение към никакъв авторитет: учител, работодател, закони.

Мъдрецът Соломон е казал: „Горко ти, земьо, когато царят ти е дете“ (Еклесиаст 10:16). Семейството представлява едно мини общество, което подготвя бъдещите граждани – в голяма степен личността на детето и състоянието на обществото зависят от него. И дали детето ще се съобразява с авторитетите в обществото зависи до голяма степен от образеца, който е видяло в семейството си: Какви са отношенията между майката и бащата? Уважава ли всеки един авторитета на другия? Как разрешават конфликтите помежду си?

Йорданка Дейчева, Клуб Психология и здраве – Плевен, psihologiaizdrave@abv.bg