Авторитет с любов

„Нека блясъкът на небесната благодат озари вашия характер, за да има слънчева светлина в дома. Нека да има мир, приятни думи и весели лица.

Това не е сляпа обич, нито онази нежност, която насърчава греха, като задоволява неблагоразумно всяка прищявка, и която си е чиста жестокост; не e онази фалшива любов, която допуска децата да властват над родителите си и да ги превръщат в роби на капризите си.

Никога не трябва да има несправедливо отношение, нито тирания. Едновременното влияние на обичта и авторитета ще отпечата правилния модел върху семейството“ (Уайт, Е. Детско водителство. Нов живот, София, 2007, с. 124,125).

Две крайности

Двете крайности – само любов или само авторитет – възпитават личности с проблемна себеоценка и липса на уважение към другите.

Йорданка Дейчева, психолог, Клуб Психология и здраве – Плевен,  Психология ЗА ВСЕКИ ДЕН