АВТОРИТЕТ

“На Теб, ГОСПОДИ, се уповавам, нека не се посрамя до века!” Псалми 71:1

Всяка най-малка дарба на влияние трябва да се оценява като дар от Бога. Очите на душата трябва да гледат единствено на Божията слава. Тогава чувството за отговорност ще нарастне, и нашите таланти ще бъдат разработени, за да се увеличават и удвояват. Днес има стотици души, които, ако притежаваха правилно отношение към повереното им от небето богатство, щяха да работят прилежно и неуморно за използването на това, което имат.