АДАПТИРАНЕ

Често в живота става необходимо да се приспособите към обстоятелствата, да се примирите със ситуацията. Има някои неща, за които си струва да се борите, но има и други, за които няма смисъл. Не е мъдро да се хаби енергия за хиляди долари за проблем от десет цента.   Ако умеем да се приспособяваме, това ни освобождава  от ограниченията  на собствените ни представи и схващания и ни дава възможност да се поучим от живота и от хората около нас. Личност, която не е приспособима, изисква животът да се развива по начин, по който е начертала вече в  ума си. И когато битието – динамично и постоянно променящо се, не отговаря на предварително съчинения модел, тогава човекът изпада в депресия. Една личност която не може да се приспособява, често пъти е много ограничена в отношенията с другите. Такъв човек не може да види нещата от гледна точка на събеседника си, от негова позиция и перспектива. Изпаднали в това положение, тези хора са склонни към безпокойство. Да предположим, че вървя надолу по улицата и видя две приятелки, които не съм срещал от десет години. Поглеждам към тях, казвам: ,,Здравейте!“, а те си отминават. Как ще започне да действа моето подсъзнание? Ще започне да изпраща на съзнанието ми  видеоклипове от следния вид: ,,Грубиянки такива, колко са невъзпитани!“ Или: ,,Бас държа, че са ме видели преди това и говореха за мен.“                                                                                                               Възможно е всички тези негативни мисли да дойдат от подсъзнанието към съзнанието. Но ако зачитаме другата личност и разгледаме положението от  нейната гледна точка, може би ще си помислим: ,,Те може да са се карали и да са смутени, когато връхлетях на тях в този момент.“ Или: ,,Може и да не са ме чули.“ ,,Може да не са ме познали…“

,,Как да се справим със стреса“  Издателство ,,Нов живот“