Един човек разговарял с Господ за Ада и Рая. Господ му рекъл :
– Ела да ти покажа Ада.
Влезли двамата в едно помещение, където група хора седели на маса около огромна паница с гозба. Всички до един били изпосталели и измъчени от глад. Всеки държал в ръката си лъжица, с която стигал до казана, но всяка лъжица имала дръжка по-дълга от ръката, така че не можели с нея да стигнат до собствената си уста. Страданията им били ужасни.
– Ела сега да ти покажа рая – рекъл след известно време Господ.
Влезли в друга стая, която била същата като първата – паница с гозбата, групата хора, същите лъжици с дълги дръжки. Но тук всички били сити и щастливи.
– Нищо не разбирам – рекъл човекът. – Защо тук всички са щастливи, а в другата стая нещастни, нали иначе всичко беше еднакво?
Господ се засмял.
– Много просто – рекъл. – Тук са се научили да се хранят един друг.