„АЗ БЯХ ЕКЗЕКУТИРАН”

След като бил осъден на смърт, деецът на Френската рево­люция Дантон, заедно с неговия съмишленик и приятел Кано, стъпил на платформата на гилотината.

  • Знаеш ли, Кано, – казал той, – глаголът „екзекутирам“ е много интересен от граматична гледна точка. Всеки може да каже: „Аз ще бъда екзекутиран“. Но никой не е казвал, нито пък може да каже: „Аз бях екзекутиран“.

Дантон греши. След смъртта си всеки ще трябва да говори за себе си в минало време. „Те ще отговарят пред Онзи, който скоро ще съди живите и мъртвите“ (I Петър 4:5).