“ Аз и моя дом ще служим на Господа, защото той е нашия Бог.“ Исус Навин 24:18

В много християнски домове в нашето време изглежда задушена  и занимарена застъпническата молитва поради ежедневните занимания и стремежа към удоволствия. Докато хората познават честността и верността почти само по име, ние като християни трябва да поправим „развалините” и да подобрим пътищата”, за да водим победоносен християнски живот.