АЗ ЩЕ ВИ ОЧИСТЯ

„Среброто ти стана шлак; виното ти се смеси с вода.”

Исая 1:22

Бог продължава със своя призив към отделилия се Божий народ. Той казва, че всичко у него се е развалило. Богатството му станало шлака, а виното му се смесило с вода. Тук Бог говори духовно. Тяхната правда, дадена им от Бога, характерът, който сам Бог освещава, били замърсени с грях. Сърцата им се изпълнили с гордост, мислите им били все по-далеч от Бога, делата им били ужасни, те служели на идоли.

И въпреки всичко, Бог казва: „И пак ще сложа ръката Си върху тебе, и ще очистя шлака ти като с луга, и ще отделя от тебе всеки примес;” (Исая 1:25). Тук отново виждаме, как в Своята милост, Бог взема инициативата. Той прави първата крачка. Готов е да очисти грешника, за да се върне към първоначалното си чисто състояние и отново да стане годен да бъде използван от Бога. Тук се казва: „Ще очистя шлака ти като с луга”. Как се чисти шлака от благородния метал? Златото се поставя в пещ и се загрява докато се разтопи. При този процес, шлаката изплува на повърхността и бива очистена от златаря. Този процес се повтаря няколко пъти, докато накрая златото излезе толкова чисто, че златаря може да види образа си в него. Лугата, също е вещество, което загрява. Направо гори, но използвана правилно, е за благословение и за здраве на тялото.

Как Бог очиства мръсотията, шлака от нашите сърца? Допуска да преминем през трудности. Но това не е самоцелно. Целата е да бъдем ошлайфани и полирани от тези трудности и изпитания и да бъдем изчистени от лошите си качества и недостатъци.

Тримата приятели на пророк Даниил били изправени пред тежък избор: да се поклонят на златния образ, който цар Навуходоносор издигнал на полето Дура или да бъдат хвърлени в пламенната огнена пещ. Те взели решение да останат верни на Бога и затова се наложило да бъдат хвърлени в пещта. Ето какво се казва за тях: „И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седрах, Мисах и Авденаго и да ги хвърлят в пламенната огнена пещ. Тогава тези мъже бяха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите и другите си дрехи, и бяха хвърлени всред пламенната огнена пещ. А понеже царската заповед бе настойчива, и пещта се нагорещи премного, огненият пламък уби онези мъже, които вдигнаха Седрах, Мисах и Авденаго. А тези трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани всред пламенната огнена пещ.” (Даниил 3:20-23) Искам да забележите какво се казва тук: бяха вързани с дрехите си. Тези мъже били вързани когато били хвърлени в пещта. Били вързани когато паднали в нея. Защо акцентирам на това? Защото следващите стихове ни докладват следното: „Тогава цар Навуходоносор ужасен, стана бързо, и като продума каза на съветниците си: Не хвърлихме ли всред огъня трима мъже вързани? Те отговаряйки рекоха на царя: Вярно е, царю. В отговор той рече: Ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят всред огъня, без да имат някаква повреда; и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете.” (Даниил 3:24,25). И какво от това, ще каже някой? Какво е станало с въжетата, с които били вързани тримата мъже? Изгорели. В огъня изгорели само тези неща, които ги връзвали, които им пречели. Каква поука можем да си извадим от тази история? Когато Бог ни преведе през огнената пещ на изпитанията и понякога на страданията, то е с цел да ни освободи от онова, което ни спира в нашето духовно развитие. В нас ще изгори само онова, което не ни е потребно, лошото, шлаката, грехът, егоизмът. Но огънят няма да докосне здрава тъкън. Тоест, в пеща на изпитанията, през която Бог ни прекарва, ние няма да изгорим. Ще изгорят само въжетата, грехът, който ни връзва и спира нашето духовно развитие. И втората поука: Бог не предотврати тези трима мъже да бъдат хвърлени в огъня, но беше с тях и в Неговото присъствие, огънят загуби своята сила. Както казахме, изгоряха единствено въжетата, които ги спираха, които ги ограничаваха. Ако ние имаме нужда от очистване, Бог няма да предотварати да влезем в огъня на изпитанията, но Той ще бъде с нас в огъня. Той ще бъде до нас и ще ни дава сили да преминем успешно това изпитание. Няма да допусне да изгорим в огъня. Той е обещал в Исая 43:1-3: „А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те няма да те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът няма да те опали. Защото Аз съм Иеова твоят Бог, Светият Израилев, твоят Спасител;”.

Въпросът е: Ще се оставиш ли да бъдеш очистен от Бога или ще се съпротивляваш на всяка стъпка от този процес? Бог ти мисли доброто, скъпи приятелю. Той иска да те очисти, за да можеш да живееш с Него един ден завинаги. Довери се на Бога! Той никога не прави грешки!