АКО МЕ ЛЮБИТЕ

„Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди“. /Йоан 14:15/

Този, който се опитва да пази Божиите заповеди само по задължение – защото така се изисква от него, никога няма да изпита радостта от послушанието. Той не се покорява. Когато Божиите изисквания се възприемат като бреме, защото са в разрез с човешките склонности, можем да сме сигурни, че този живот не е християнски. Истинското послушание е изграждане на вътрешен принцип. То произхожда от любовта към правдата, от любовта към Божия закон. Същността на всяка правда е верност към нашия Изкупител. Това ще ни доведе до вършене на правилното, защото е правилно и защото е угодно на Бога.