АКО НЕЩО НИ СМУЩАВА И ДЕПРЕСИРА

Малцина са хората, които правилно оценяват и използват скъпоценната привилегия на молитвата. Трябва да отиваме при Исус и да му разказваме всичките си нужди. Можем да му занесем своите малки грижи и проблеми, както и по-големите си трудности. Всичко възникнало, което смущава или депресира, можем да занесем пред Господа в молитва. когато чувстваме,че се нуждаем от Христовото присъствие на всяка крачка, Сатана ще има малка възможност да напредва в изкушенията си. Негово преднамерено усилие е да ни държи настрана от нашия най-добър и най-разбиращ Приятел. Не бива да правим никого свой довереник, освен Исус. На Него можем безопасно да съобщаваме всичко, което е в сърцата ни.

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2