АКО НУЖДАТА ТИ ОТ РЕФОРМА Е ГОЛЯМА

Исус задържа името ти на Своя нагръдник и се застъпва за тебе пред Своя Отец, и ако очите ти биха могли да се отворят, щеше да видиш как ти служат небесни ангели, като кръжат около тебе и отблъскват злите ангели, за да не довършат докрай. . . . Възможно е пещта, в която може да си поставян, да е много нагорещена, но все пак ще излезеш от нея като злато, пречистено седем пъти, отразявайки образа на Исус. Насърчи се. Погледни нагоре, вярвай и ще видиш спасението от Бога. Неговите усилия и мъки бяха особено за онези, които се нуждаеха най-много от спасението, което Той дойде да донесе. Колкото по-голяма беше тяхната нужда от реформа, толкова по-дълбок беше Неговият интерес, толкова по-голямо Неговото състрадание и толкова по-сериозни Неговите усилия. Неговото голямо сърце на любов се затрогваше до дълбините си за онези, чието състояние беше най-безнадеждно и които се нуждаеха най-много от Неговата преобразяваща сила.

Битката за твоя ум (biblebg.com)