АКО НЯКОЙ В СЕМЕЙСТВОТО Е С ДЕПРЕСИЯ

Напредъкът на професионалното лечение е значително по-сериозен, ако семейството предложи подкрепа на депресирания човек. Жизненоважно е, ако брачен партньор, дете или някой член на семейството страда от депресия, проблемът да бъде възприеман сериозно. В допълнение, следвайте тези насоки:

–  Слушайте с внимание и съчувствие, защото само това може да окаже терапевтичен ефект.

–  Никога не се дръжте настойнически с човека; отнасяйте се с него спокойно и естествено.

–  Помогнете на члена на семейството си да бъде постоянно зает – планирайте излизания навън, забавления, дребни задачи и т.н.

–  Насърчавайте го и подхранвайте надеждата, че ще излезе от депресията с достойнство.

–  Подкрепете медицинското лечение, като напомняте на пациента колко е важно да приема лекарствата си. Освен това избягвайте да предавате съмнения от рода на: „За какво са ти тези хапчета?“ или „Защо трябва да ходиш на психиатър? Ти не си луд!“. Ако се съмнявате в провежданото лечение, говорете с лекаря, а не с пациента.

–  Очаквайте трудности особено ако състоянието на пациента се влоши и започне да твърди, че не си струва да живее и че иска да умре.

–  Проследявайте дали пациентът се храни адекватно, без употреба на алкохол

,,Силата на надеждата“  Издателство ,,Нов живот“