АКО ТАЗИ КНИГА Е ИСТИНСКА…?

Един човек, който си купил Библия и започнал да я чете, казал на жена си:

–              Ако тази книга е истинска, ние сме заблудени.

Въпреки всичко, той продължавал да чете. Бог му отворил очите още повече.

–              Жено, – казал той един ден, – ако тази книга е истинска, ние сме загубени!

При все това, той продължавал да я изследва. Най-сетне разбрал цялата истина и с радост извикал:

–              Ако тази книга е истинска, ние сме спасени!