АКО ТОВА ПИСМО Е ДО НЯКОЙ ОТ НАС

Остави родителите си в страданията им, когато имаха нужда от помощ… Чрез това безсърдечно пренебрежение ти си навлече Божието неодобрение. Бог не подминава такива неща. Те са записани от ангелите. Той не може да благослови тези, които вървят против най-ясните задължения, дадени в Словото Му, задълженията на децата към родителите. Когато пренебрегна родителите си, наруши петата заповед от Декалога: ,,Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ,  твоя Бог“. Това е първата заповед с обещание. Онези, които не почитат родителите си, не бива да очакват, че ще бъдат съпътствани от Божиите благословения.

Свидетелства към църквата – том 3  Издателство ,,Нов живот“