АКО ХРИСТОС ДОЙДЕ ДНЕС

„Но бдете всякога и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.“ (Лука 21:36)

Христос ни призовава да бдим, за да избегнем успешно нещата, които има да се случат на този свят. От най-голяма важност е да се вслушаме в това предупреждение. Врагът на правдата е по следите ни и се стреми да ни накара да забравим Бога.

Необходимо е да сме изпълнени с радост при мисълта за скорошното идване на Христос. За тези, които обичат Пришествието Му, Той ще дойде без осъждение, но да спаси. Но ако умовете ни са изпълнени с мисли за земните неща, не ще очакваме с радост завръщането Му.

„Ако зная, че Христос ще се завърне до няколко години – казват някои – бих живял много по-различно“. Но ако изобщо вярваме, че Той идва, би трябвало да живеем така вярно, както и ако знаем, че след няколко години ще Го видим. Не можем да видим края от началото, но Христос е осигурил достатъчно помощ за всеки ден в годината.

Всичко, което е нужно да извършим, трябва да го сторим в днешния ден. Днес трябва да сме верни във вярата си. Днес трябва да обичаме Бога с цялото си сърце и ближния си – както себе си. Днес трябва да се противопоставим на изкушенията на врага и чрез Христовата благодат да спечелим победа. Така ще бдим и ще чакаме завръщането Му. Всеки ден трябва да живеем така, сякаш знаем, че това е последният ни ден на земята. Ако знаем, че Христос ще се завърне утре, няма ли да изпълним настоящия ден с всички любезни думи, с всички несебични дела, на които сме способни? Трябва да сме търпеливи и внимателни, усърдни във вършеното на всичко възможно за спечелването на души за Христос.

Умолявам ви да отвърнете мислите си от светските неща и да ги насочите към вечните. Христос е вложил вечния живот във вас и е обещал да ви помага във всеки миг на нужда. Никога не бива да си почиваме в доволство от настоящите придобивки. Ако посветим ум и сърце в делото за достигане на Божия идеал за нас, ако отиваме при Христос – могъщият Помощник – Той ще ни даде цялата подкрепа, която ни е нужна. Ще ни дари с всичката сила, която ще ни направи победители в борбата срещу злото.