АКТИВНИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

Особено  интересен е  фактът,  че доброто  физическо  състояние като че ли съхранява остротата на ума, независимо от  коефициент на интелигентност през детската възраст. Хората, които имали по-високи резултати на теста за ин­телигентност на 79-годишна възраст, не били задължително тези, които имали високи резултати на 11  години. По-скоро пенсионерите с най-ви­соко ниво на когнитивна функция били тези, които показали най-високи резултати на теста за ходене, теста за сила на захвата и теста за функцията на  белите дробове.  С други думи, установена  била пряка връзка между физическото здраве на 79 години и когнитивната способност.  Един обзор на публикуваните проучвания по темата подкрепя за­ключението, че упражненията съхраняват не само тялото, но също и ума в най-добра форма

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“