Прелетните птици минимизират енергийния си разход, като използват различни “летателни техники“. Такъв вид полет се забелязва и при албатросите. Тези птици, които прекарват 92 % от живота си върху морето, имат разпереност на крилата 3,5 метра. Най-важната характеристика на албатросите е техният стил на летене: те могат да летят с часове, без да ударят крилата си. Те правят това, като се носят във въздуха, държейки крилете си неподвижни и използвайки вятъра.

За да може да държи една птица постоянно отворени крилете си с разпереност 3,5 метра, й е необходимо голямо количество енергия. Албатросите обаче могат да стоят в тази позиция с часове. Това се дължи на специалната анатомична система, с която те са надарени още от момента на излюпването им. По време на полета крилете на албатроса се блокират. Следователно той няма нужда да използва каквато и да било мускулна сила. Крилете се повдигат само от мускулни слоеве. Това много помага на птицата по време на полета ú. Албатросът не използва енергия, защото не удря крилете си, нито пък изразходва енергия, за да държи крилете си разперени. Летенето с часове с изключително използване на вятъра му осигурява един неограничен източник на енергия. Например един 10-килограмов албатрос губи единствено 1% от телесната си маса по време на 1000 км пътуване. Това всъщност е един много малък процент. Хората са произвели хидропланите, вземайки за модел албатросите и прилагайки тяхната пленяваща летателна техника.