АЛКОХОЛЪТ И ЧЕЛНИЯ ДЯЛ НА МОЗЪКА

Преди няколко години се направиха изследвания на алкохолици и неалкохолици с ядрено-магнитен резонанс и ПЕТ скенер. Сред алкохолиците ЯМР разкрива поразителна загуба на сиво вещество в челния дял, където са концентрирани мозъчните нервни клетки, за разлика от дълбоко разположеното бяло вещество, където преобладават израстъци, излизащи от тези клетки. Тази загуба на сиво вещество показва действителна загуба на мозъчни клетки, включени в жизненоважните функции на челния дял. ПЕТ-сканирането разкрива съответни промени в мозъчната функция.  При алкохолиците има по-слаб метаболизъм на глюкоза – което е показател за по-слаба активност на челния дял.

Тези увреждащи челния дял последици не са ограничени до злоупотребяващите с алкохол. Проучването установява измеримо понижаване на способността за абстрактно мислене  при 1300 мъже и жени, които употребяват социално приемливи количества. Мъжете в проучването пият две или три алкохолни питиета средно два пъти седмично. Жените пият дори по-малко. Дори при тези ниски количества оценката на психичните функции показва увреждания. Всъщност с повишаване употребата на алкохол, способността за абстрактно мислене (критерий за дейността на челния дял) намалява още повече.

,,Изход от депресията” Д-р Нийл Недли

Можете да поръчате книгата на 0895 696 461