АМЕРИКАНСКИ СТОЛЕТНИЦИ

При проведено неотдавна проучване върху живота на американските столетници бил поставен въпросът: ,,Кое е най-важно за увеличаване продължителността на живота: наследството, добрата диета, балансираната програма от упражнения или някоя неизвестна причина? Кое е общото, което поддържа американските столетници?

Изненадващо изследователите открили, че оптимизмът бил единственият обединителен фактор в полза на продължителността на живота… Това е достатъчна причина, за да имате оптимистични, весели и щастливи мисли! Пазете ги като скъпоценно притежание. Те ще ви подкрепят, когато на пътя ви се изпречат трудностите на живота.

,,Как да се справим със стреса” – 14 стр. Издателство ,,Нов живот”