АНГЕЛИТЕ, КОИТО НИ СЛУЖАТ

 “Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?”
(Евреи 1:14)

Ангелите, които винаги гледат лицето на Отца в небето биха предпочели да останат винаги в Неговото присъствие. Но Господ дава на всеки ангел определена работа за този паднал свят. На човеците е предоставена божествена помощ и те имат възможността да сътрудничат на същества с небесен разум, като съработници на Бога. Пред хората е разкрита възможността за придобиване на способност и годност да обитават в Божието присъствие и да гледат непрестанно Неговото лице. Небесните ангели работят, за да доведат човешкия род до братската близост и единение, описани от Христа като подобни на единството между Него и Отца. 

Представителите на сатана винаги воюват за завладяването на човешките умове, но и Божиите ангели непрекъснато работят: укрепват слабите мишци, утвърждават в пътя подгънатите нозе, на всички, които призовават Бога за помощ. Обещанието към всяко Божие чадо е: “Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори”. Господ желае да даде Святия Дух на чадата си с много по-силна обич отколкото родителите желаят да дадат добри неща на своите деца. Тогава искайте и вярвайте на Божието обещание. Той със сигурност ще изпълни дадената дума. Признайте от все сърце: “Чезне плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял”. Победата трябва да се извоюва всеки ден. Като Христови последователи ние трябва да стоим в света като часови на своя небесен Цар. Нека всеки от на да поеме този дял от воюването на християнина и решително да побеждава всяка слабост на характера. Господ винаги е имал верни по сърце Свои служители, които са сключили завет с Него чрез саможертва. Те никога не са изневерявали на своята духовна верност и са се упазили неопетнени от света. Те са били ръководени от светлината на живота и са побеждавали козните на коварния враг. За вас всички, които водите тази борба, ангелите ще извършат онова, което вие сами не можете. Те очакват вашето сътрудничество…

Докато единственото ви желание е да се противопоставите на дявола, като се молите искрено “Избави ме, Господи, от изкушения”, вие ще имате сила за вашата победа. Работата на небесните ангели е да придружават в непосредствена близост изморените, страдащите и изкушените.