Ангели слушат принасяните хваления и молитвите с вяра и носят прошенията към Този, Който прислужва в светилището за Своите люде и пледира със Своите заслуги в тяхна полза. Истинската молитва се хваща за Всемогъщия и дава на хората победата. На колене християнинът получава сила, за да устои на изкушението.