АНГЕЛИ В ДОМА

„Защото ще заповяда на ангелите Си за теб да те пазят във всичките ти пътища. На ръце ще те дигат, да не би да удариш о камък ногата си.“ (Пс.91:11,12)

Божии ангели бдят над нас. Над тази земя има безброй небесни вестители, изпратени от Отец да възпрепятстват действията на Сатана, за да няма той предимство над хората, които отказват да вървят по пътеката на злото. И тези ангели, които пазят Божиите деца по земята, са във връзка с Отец в небесата. „Внимавайте да не презирате ни едно от тези малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата“ (Йоан 18:10).

Едва ли някой от нас осъзнава, че ангелите са навсякъде около нас; че тези скъпоценни същества, които служат на наследниците на спасението, ни спестяват толкова много изкушения и трудности. Цялото небесно семейство е загрижено за земните семейства. Колко благодарни трябва да сме за тази грижа, проявявана за нас ден и нощ.

Думите, изговорени в домовете ни, които са нетърпеливи и нелюбезни, са чути от ангелите. Искате ли да откриете в небесните книги доклада за тях? Нетърпението кани врага на Бога и на човека в семейството ви и прогонва Божиите ангели. Ако пребъдвате в Христос и Той във вас, не можете да говорите гневни думи.

Бащи и майки, умолявам ви в Христовото име да бъдете мили, нежни и търпеливи в домовете си. Тогава светлината ще влезе там и ще почувствате нейните ярки лъчи, идващи от Слънцето на Правдата, как греят в сърцето ви.

Липсата на милостивия Божи Дух превръща дома в тъмно и нещастно място. Вашият дом трябва да бъде благословено светилище, където Бог може да влиза и където Неговите свети ангели могат да ви служат. Ако проявявате нетърпение и грубост един към друг, ангелите не могат да бъдат привлечени към вашия дом. Но там, където пребъдват любов и мир, тези небесни същества ще дойдат и ще донесат още много от святото влияние на небесния дом.