АНГЕЛИ МЕ ПРИГОТВЯТ ЗА ВЕЧНОСТТА

„Ето, изпращам ангел пред теб да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти приготвил“. (Изх.23:20)

Цялото небе участва в подготовката на един народ, който да устои в Господния ден. Връзката между небето и земята е много близка.

Небесни същества очакват с почти нетърпелива пламенност да запознаят човешките представители с Исус и те да станат съработници с тях в прогласяването на Христос – Изкупителя на света, пълен с благодат и истина.

Първата сълза на покаяние за греховете предизвиква радост сред небесните ангели в небесните дворове. Тези вестители са готови да долетят, за да служат на човека, който търси Христос.

Велики и славни неща е приготвил Бог за онези, които Го обичат. Ангели очакват с вълнуващо нетърпение финалния триумф на Божия народ, когато серафими и херувими, заедно с хиляди по хиляди, ще се присъединят към химните на спасените и ще празнуват победата на посредническата служба във възстановяването на човека.

Исус е изчислил цената за спасението на всеки син и дъщеря на Адам. Осигурил е преизобилни средства, така че ако те съгласят с условията, никой няма да загине, но ще има вечен живот. Всяко небесно същество работи като Негов агент за спечелване на човека на страната на Бога.

Ангелите на славата с готовност и радост отдават любов и неуморно бдение над душите, които са паднали и съгрешили. Небесни същества увещават човешките сърца; те носят в този тъмен свят светлина от небесните дворове. С нежно и търпеливо служене те влияят върху човешкия дух, за да доведат изгубените в приятелство с Христос, което е още по-близко от това, което те самите познават.