АНГЕЛИ СЛУЖАТ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА СПАСЕНИЕТО

 

„Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на онези, които ще наследят спасение?“ (Евр.1:14)

Бог има ангели, чиято първостепенна задача е да привличат онези, които ще наследят спасението и да отблъскват силите на Сатана.

Делото на тези небесни същества има за цел да подготви жителите на света да станат Божи деца – чисти, святи, неопетнени. Но хората въпреки твърденията си, че са Христови последователи, не се намират в положение, в което да разбират напълно тази служба, и по този начин затрудняват работата на небесните вестители. Ангелите, които винаги гледат лицето на Небесния Отец, биха предпочели да стоят близо до десницата Му, в чистата и свята атмосфера на небето. Но това дело трябва да се извърши – божествена атмосфера да се занесе на душите, които са изкушавани и изпитвани, за да не може Сатана да ги превърне в негодни за мястото, което Бог желае те да заемат в небесните дворове. Сили и началства в небесните места се съюзяват с ангелите в тяхната служба за хората, които ще бъде бъдат наследници на спасението.

Ангели, които ще сторят за вас това, което не бихте могли да сторите за себе си, очакват вашето сътрудничество. Очакват от вас да отговорите на призива на Христос. Да се приближите до Бога и един към друг. С желание, с тиха молитва, с противопоставяне на сатанинските сили, поставете волята си на страната на Божията воля. Докато имате едно – едничко желание – да устоите срещу дявола – и искрено се молите с думите „Опази ме от изкушенията“, вие ще имате силата за деня. Задача на небесните ангели е да се приближават до изкушаваните, изпитваните и страдащите. Те се трудят дълго и неуморно за спасението на душите, за които Христос е умрял. И когато хората оценяват своите преимущества, когато оценяват изпратената до тях небесна подкрепа и откликват на делото на Светия Дух в тяхна полза, когато подчиняват волята си на Божията воля – тогава ангели отнасят тези добри вести горе в небесата. И тогава има радост сред небесните жители.