Антибиотичната резистентност и имунитетът срещу ДДТ не са доказателство за еволюция.

Еволюционистите предполагат, че резистентността на бактериите срещу антибиотиците, и имунитетът, който някои насекоми развиват срещу ДДТ, са доказателства за еволюция. Те твърдят, че това са примери за придобита резистентност и имунитет, които са се появили в резултат на мутации, които от своя страна са протекли в живите организми и са били изложени на тези химични вещества.

Както при бактериите, така и при насекомите тези характеристики не са свойства, които са придобити впоследствие срещу ДДТ или антибиотиците като резултат от мутации. Защото организмите са били носители на тези характеристики и преди да бъдат изложени на антибиотици и ДДТ. ”Scientific American”, въпреки че е напълно еволюционно списание, прави следното признание в свой брой от май 1998 година:

“Много бактерии са притежавали гени за противодействие дори преди промишлените антибиотици да влезнат в употреба. Учените не знаят точно защо тези гени  еволюират и после се запазват”.

Както може да се види, генетичната информация, която се сдобива със съпротивление и е съществувала преди появата на антибиотиците, не може да бъде обяснена от еволюционистите и доказва твърдението, че теорията им е грешна.

Фактът, че противодействащите бактерии са съществували години преди откриването на антибиотиците, е изразен  в “Medical Tribune” – самото то видно научно списание, в броя му от 29 декември 1988 година. Статията третира много интересен случай: при проучване, извършено през 1986 година, били открити запазени в леда трупове на няколко моряци, които умрели по време на полярна експедиция през 1845 година. В тези трупове били открити някои типични за 19-ти век бактерии и когато били подложени на тест, изследователите останали много учудени, като открили, че  те са били способни да противодействат на съвременните антибиотици, които не са съществували преди 20-ти век.

Добре известен факт в медицинските среди е, че този вид съпротива съществува в много бактериални видове, предшестващи откриването на пеницилина. Следователно абсолютно измамливо е резистентността на бактериите да се представя като еволюционно развитие.