АНТИОКСИДАНТИТЕ ПОДПОМАГАТ ЗДРАВОСЛОВНОТО СТАРЕЕНЕ

Стареенето е много сложен процес, характеризиращ се с последователност от събития, които с течение на времето водят до промени в нормалното функциониране на отделния организъм. Въпреки че все още няма доказана връзка с теорията за стареенето, традиционно се предполага, че някои храни или определени съединения в тях имат превантивни и лечебни функции срещу заболявания. Една от широко застъпените теории за причините за стареенето е тази за оксидативния стрес. През 1956 г. Харман предлага че АФК (активни форми на кислорода) водят до стареене, като причиняват увреждане на клетките и тъканите. Възрастните хора имат по-високи концентрации на окислени продукти, като протеини, ДНК и липиди, докато антиоксидантите често са изтъквани като молекули, които намаляват генерирането на АФК и допринасят за удължаване на живота. Сред клетъчните органели, особено в митохондриите, които участват в аеробния енергиен метаболизъм, се наблюдава по-високо ниво на АФК при застаряващите хора.

Освен това при бозайниците се наблюдава обратна зависимост между концентрацията на АФК в митохондриите и продължителността на живота, което предполага, че увреждането на митохондриалната ДНК и мембранните липиди също е фактор, който е в тясна връзка свързан със стареенето. Въпреки че все още не са открити конкретни храни или хранителни вещества в тях, свързани с дълголетието, в редица изследвания се посочва, че консумацията на храни, относително богати на антиоксиданти, има способност да намалява смъртността. Очаква се в бъдеще да бъдат разработени нови технологии, които могат да докажат, че отделните хранителни антиоксиданти имат потенциала да удължават продължителността на живота; освен това технологията би могла да направи оценка на връзката между стареенето и храната като цяло, съставена от различни антиоксиданти.

Източник: https://www.livescience.com/benefits-of-antioxidants

Списание Българска наука 23.09.2022 г.