Но случаят с електроните в атома е напълно различен от този с планетите. Електроните са напълно идентични, но заемат различни орбити около ядрото: как така те следват тези пътища безпогрешно, как така те не се сблъскват, въпреки че имат невероятно малки размери и се движат с невероятни скорости? Тези въпроси ни водят към една-единствена точка: Сътворение! Защото при нормални условия електроните, всеки един от които е отрицателно зареден, се отблъскват помежду си, и следва да се разпръснат надалеч от ядрото. Това обаче не се случва!  Ако електроните се разпръснат от ядрото , то тогава Вселената щеше да се състои от безполезни протони , неутрони и електрони, които блуждаят в празното пространство. Положително зареденото ядро привлича отрицателно заредените електрони и те следва да се „залепят” за него. Нито едно от тези неща обаче не се случва . Скоростта на движение на електроните (1,000 км / сек), силата на отблъскване, която упражняват един на друг, и силата на привличане, която ядрото упражнява над електроните, са основани на едни толкова точни стойности, че тези противоречащи си три фактора съвършено се балансират помежду си. В резултат на това , тази величествена система в атома работи без да се разпадне . Дори и само една от тези сили, въздействащи върху атома, да стане малко по-голяма или по-малка отколкото трябва да бъде , то атомът никога нямаше да съществува .

Освен тези фактори, ако ядрените сили, свързващи протоните и неутроните на ядрото един с друг, не съществуваха, то протоните, които имат еднакъв заряд, нямаше дори да могат да се доближат един до друг, а още по-вече, да се съединят помежду си в атома. По същият начин неутроните никога нямаше да могат да се прикрепят към ядрото. В резултат на това нямаше да има никакво ядро, а от там и никакъв атом. Всички тези деликатни изчисления са показател, че дори един-единствен атом не е безцелен, а действа под безусловния контрол на Създател. В противен случаи щеше да бъде неизбежен края на Вселената, в която живеем, още преди да е настъпило началото и.  Този процес още в самото начало щеше да започне да тече в обратен ред и Вселената нямаше да може да се формира. Творецът на всичко е установил едно изключително точно равновесие в атома, така както е установил и всички равновесия във Вселената.