Отчайвате ли се поради това, че работата, за която Бог ви е призовал, започва бавно? Помнете, някои от най-забележителните изобретения също са започнали бавно.

Светлината на първата електрическа крушка била толкова слаба, че трябвало да донесат свещ, за да видят нейната фасунга. На един от първите параходи били нужни 32 часа, за да измине с пъхтене пътя от Ню Йорк до Олбани, едно разстояние от 240 километра. Първият аероплан на Уилбър и Орвил Райт летял само 12 секунди. А първите автомобили пътували със скорост 3 до 6 км в час и често се разваляли. Когато край тях минавали файтони, пътниците се провиквали: „Вземете си кон!” Но вижте днес на какво са способни тези нововъведения.

По време на своето служене в Коринт, aп. Павел отиваше всяка събота в синагогата и се опитваше да убеди юдеите, че Исус е Христос, но те отхвърлиха посланието му. Срещу него се изправи и опозиция. Затова той се обърна към езичниците и много от тях повярваха. Насърчен от Господа, апостолът продължи така една година и половина, докато църквата в този град беше вече добре утвърдена. Това, което започна с малко обещание, накрая преуспя.

Бавно ли започвате? Не оставяйте трудното начало на вашето старание за Господа да ви съкруши. Когато знаете, че постъпвате според Божията воля и сте послушни на Неговия зов, останете верни!

“Не бой се, но говори и не млъквай.”  Деяния 18:9

 

БОГ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ВЕЛИК КРАЙ ОТ БАВНОТО НАЧАЛО.