Много малко животни могат да вървят по повърхността на водата. Един такъв рядко срещан пример е базилиска, който живее в Централна Америка и е показан по-горе. В края на пръстите на задните им крака има капачета, които им позволяват да не цопват във водата. Те се прибират,  когато животните ходят по сушата и капачетата на задните им крака се отварят като така им се осигурява по-голяма площ, за да тичат по водата.

Този единствен по рода си дизайн на базилиска е един от ясните знаци за съзнателно Сътворение.