БАЛАНСИРАЙТЕ ЛЮБОВТА И АВТОРИТЕТА

Поредица „Искам детето да ме чува“
Принцип №2: Балансирайте любовта и авторитета

 

За да постигнем това, трябва първо да си дадем ясна сметка каква стратегия на възпитание използваме. Затова днес ще ви представя четирите основни типа възпитателни стратегии. Във взаимоотношенията родител-дете има два основни аспекта – любов и авторитет, които определят успешността на родителската стратегия. Има една диаграма, която изобразява тяхната динамика – ще я споделя под видеото и всеки може да си я изтегли. В тази диаграма хоризонталната линия представлява авторитетът (кой ръководи в семейството), а вертикалната – подкрепата (към кого е насочен интересът). В зависимост от степента на проявата им, различаваме 4 родителски стратегии: разрешителна, неангажирана, авторитарна и авторитетна.

Диаграмата с четирите стратегии за възпитание можете да изтеглите оттук: https://www.facebook.com/2017164078518164/photos/p.2733087266925838/2733087266925838/?type=3&av=2017164078518164&eav=AfZtXtmNMBkmJULQXq71-taxGDuJsJYB6v_rmjXf3c1Zc1EZ-5u2EJQ6UbYjKqb5_gyHqz1w_bnS5vD_11D1HRAK&theater

Йорданка Дейчева, психолог, учител и родител