Баланс между любов и авторитет – отстъпчивост

Лесно можете да разберете дали имате добър баланс между авторитет и любов към детето. Помислете как налагате наказанията:

  • Ако само заплашвате детето (Ще ядеш голям бой, само още веднъж да хвърлиш пясък по някое дете!), а когато лошата постъпка се повтори, наказанието отново е само на думи, тогава определено няма да имате авторитет пред детето си. То ще усети, че не можете да наложите волята си и ще ви върти на малкия си пръст. Това е така наречена разрешителна стратегия, където има любов, но не се утвърждава авторитетът на родителя и правилата.

Обещаното наказание

За да има родителят авторитет в този случай, той трябва да наложи наказанието, което е обещал. Затова е важно да обещавате наказания, които можете да изпълните. Например „Ще те пребия!“ или „Ще те изгоня от дома“ не са най-реалистичните наказания в този случай!

„Когато вие помолите детето да извърши нещо и то отговори: „Да, ще го направя“, а след това не си дава зор да изпълни каквото сте му казали, не трябва да оставяте нещата така. Трябва да повикате детето, за да даде сметка за непослушанието си (…) [Децата] Трябва да помагат при изпълняване задълженията и отговорностите в дома и когато не изпълнят дадената им задача, трябва да бъдат повикани да дадат обяснение и да се изиска да я изпълнят“ (Уайт, Е. Детско водителство. София, 2007, с. 129).

Така детето научава, че трябва да се съобразява с авторитета на родителя.

Йорданка Дейчева, психолог, Клуб Психология и здраве – Плевен,  Психология ЗА ВСЕКИ ДЕН