БАЛАНС

 “Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.” Як.3:17

Не бива да се самоподценяваме и да гледаме повърхностно на дадените ни от Бога способности, но от друга страна, не трябва да надценяваме личната си значимост и да уповаваме на човешките си възможности.