Един баща четял списание, а неговата малка дъщеря го разсейвала. За да не го закача, той скъсал една страница, на която имало карта на света. Разкъсал я на парчета и попитал дъщеря си дали може да отиде в стаята си и да нареди картата отново. Бил сигурен, че ще и отнеме целия ден да я направи. Но тя се върнала след минути с перфектна карта. Когато той попитал как е успяла да я нареди толкова бързо, тя казала: “Тате, има лице на мъж от другата страна на хартията. Направих лицето, за да направя картата правилно.“
Тя излязла навън да си играе, оставяйки бащата изненадан.