БДЕТЕ В ДУХА

Това, от което се нуждаем е вдъхващото живот влияние на Светия Божи Дух. “Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на силите.” Молете се непрестанно и бдете, като работите в съответствие с молитвите си. Молете се, вярвайте, уповавайте се на Бога! Сега е времето на късния дъжд, когато Господ щедро ще дава Своя Дух. Бъдете пламенни  в молитвата и бдете в Духа.