БДЕТЕ В МОЛИТВА!

Нищо не трябва да ни отклонява от изучаване Библията и от сериозната молитва. Нека нищо, колкото и скъпо да е, колкото и обичано да е, да не поглъща ума и привързаността ви, като ви отклонява от изучаване на Божието слово или от сериозната молитва. Бдете в молитва! Живейте вашите собствени просби!