БДЕТЕ И СЕ МОЛЕТЕ

Големият конфликт, които Сатана причини за Небето, е към своя край. Сега, както никога по-рано дяволът разгръща своите сили, за да обърква, заблуждава и погубва всички, които не са предпазливи. Когато Сатана е победен по една точка, той предприема атака от друга страна и опитва все нови и нови тактики, извършвайки чудеса, за да мами и унищожава човешките деца. Младите трябва много грижливо да се пазят и да внимават срещу неговата сила. Те трябва да бъдат учени да се вържат здраво за Божието слово и да обръщат от сърце внимание на Неговите съвети. Сатана ще развива мощни сили в последния голям конфликт. Вярата на всеки член от църквата ще бъде изпитана така, както ако би бил единствен в света. Сатана изпраща навсякъде легиони демони, където небесната светлина блести върху Божия народ. Той е там и поставя стражите си, за да улавят всеки мъж, жена или дете, които не са предпазливи и ги причислява на своя страна. Нека всяка душа бъде на щрек. Бъдете бдителни, бдете старателно от страх, да не би някоя скрита и лукава примка да ви изненада. При най-слабото прекъсване на вашата предпазливост, вие ще бъдете лесна плячка на многобройните сатанински изкушения.