БДЕТЕ !

 

Ваш дълг е да бдите, да не би бързането и напрежението на живота да ви доведат до небрежност спрямо молитвата в момента, когато ще имате най-голяма нужда от силата, която ви закриля. Голяма грешка е да лишавате душите си от силата на небесната мъдрост, които очакват само вашата настойчива молба. Правете всичко, което Бог ви заповядва и бъдете сигурни, че Бог ще направи всичко, каквото е обещал.

Молитвата не променя Божиите намерения, но влияе на Неговите действия. Разбирането на нашите нужди ни кара да се молим усърдно и тогава небесният ни Отец отговаря на нашите молби. Когато се молим усърдно, Бог задоволява желанията на сърцето ни.

Най-големите победи, спечелени за Божията кауза, не са нито нашите аргументи, нито благоприятните обстоятелства, нито изобилието на материалните ресурси. Те са спечелени на тайно чрез молитвата на тези, които се хващат чрез непоколебима вяра за мощната десница на Бога.