БДИТЕЛНОСТ

“Стремете се към ГОСПОДА и Неговата сила; търсете лицето Му винаги!” 1Лет.16:11

Копай дълбоко и постави сигурни основи. Никога не преставай да търсиш Бога от цялото си сърце. Не се стреми да прикриваш или омаловажаваш някой грях, но изследвай нещата в дълбочината им. Пази се да не действаш импулсивно и да наричаш това религиозна ревност. Обкръжаващите обстоятелства могат да влияят върху чувствата на мнозина. Добрият пример на другите може да окаже давление за известно време, но ако сърцето не е напълно обърнато, то ще се върне съвсем естествено към предишното си състояние. Бъдете бдителни срещу самозаблудата. Егоистичните цели могат да пропълзят и се вмъкнат дори в най-благородни действия, но вие не трябва да давате място на дявола. Събуждайте душите си с ежедневен страх от греха. Свържете се с небето и тогава ще ви прислужват ангели.