БЕЗДНА ПРИЗОВАВА БЕЗДНА

(Псалом 42:7)

Само дълбочина може да разбере дълбочината. Онова, ко­ето се е родило на върха не може да бъде разбрано от бездна­та. Само преживяното в дълбочините може да ни помогне да съчувстваме на страданията на другите. Ако искаме да помог­нем на хора, наводнени от житейски проблеми, трябва сами да сме преживяли подобни наводнения. Много вярващи живеят на повърхността. В дълбочините нямат корен, нямат духовен резерв. Има само повърхностен растеж, без вътрешна духовна опитност. Тези хора също могат да помагат от време на време на някого, но ползата, която носят е краткотрайна. Причината е в това, че те не срещат страдащите на онова ниво, на което са самите те. Ако сме имали духовни опитности в дълбочините, тогава ще притежаваме и опитности, с които да бъдем в помощ на другите в часа на тяхното изпитание.

Уочмен Ний