„Очите на Господа са върху праведните и  ушите Му към тяхната молитва; но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.“

 (1 Петр.3:12)

Никой не е в безопасност за ден или дори час без молитва. Особено трябва да молим Бог за мъдрост да разбираме Словото Му. Там са разкрити уловките на изкусителя и средствата, с които можем успешно да му се противопоставим. Сатана е специалист в цитиране на Писанието. Той ни предлага свое собствено тълкувание на стиховете, надявайки се по този начин да ни препъне. Нужно е да изучаваме Библията със смирено сърце, като никога не губим от погледа си нашата зависимост от Бога. И макар че трябва постоянно да се пазим от хитростите на Сатана, нужно е и да се молим с вяра непрестанно – „Не ни въвеждай в изкушение“.

Когато е подмамен от обещанието за богати награди и практикува магьосничество срещу Израел, Валаам се стреми с жертвоприношения пред Господа да предизвика проклятие над народа Му. Тогава Божият Дух възпрепятства желаното зло и Валаам е принуден да възкликне: „Как да прокълна, когото Бог не проклина?“ (Числа 23:8).

Народът на Израел е верен на Бога по това време. И докато продължават да са послушни на Божия закон, никоя сила на земята или ада не може да надделее над тях. Но проклятието, което Валаам не успява да произнесе срещу Божия народ, в край сметка го докарва върху тях, като ги изкушава да паднат в грях. След като нарушават Божиите заповеди, те се отделят от Бога и са оставени да усетят силата на разрушителя.

Сатана много добре знае, че и най-слабата душа, пребъдваща в Христос, е много по-силна да освети обиталищата на мрака. Можем да бъдем в безопасност само когато със смирение се уповаваме на Бога и сме послушни на всичките Му заповеди.

Нека никой не се лъже, че Бог ще го оправдае и благослови, докато той потъпква и една от наредбите Му. Доброволното предаване на познат грях заглушава свидетелстващия глас на Духа и отделя човека от Бога.