Националната метеорологична служба съветва, ако се намирате на открито по време на буря със светкавици, да коленичите, да се приведете напред и да сложите ръце на коленете. Тогава, ако светкавицата удари наблизо, възможността тялото ви да послужи като проводник е по-малка. Максималната безопасност зависи от подходящото положение на тялото.

Същото се отнася за християните, намиращи се в житейска буря. Ние трябва да заемем ниско духовно положение. Това означава, че трябва да се смирим пред Господа (Псалом 34:18), защото гордостта и бунтът могат да ни закоравят. Трябва да говорим с истина (cm.13), да се отдалечаваме от злото, да правим добро и да се стремим към мир (cm. 14). Нашият небесен Баща желае да стоим близо до Него, когато сърцата ни болят, за да може Той да вложи в тях Своята обновяваща сила и изцеляваща любов.

Да, ние ще пострадаме от силните дъждове на бедствието и понякога бушуващите му ветрове ще ни тласкат толкова жестоко, че почти ще ни пометат. С всяка ослепителна светкавица може би силно ще се изкушаваме да станем и да избягаме. Но най-сигурният и безопасен начин да устоим на бурята е да поддържаме подходящото положение на смирение и страх от Бога. Давид ни уверява, че тези, които се уповават на Бога в житейските бури, няма да бъдат осъдени (ст.22).

 

“Господ е близо до онези, които са със съкрушено сърце.” Псалом 34:18

 

БОГ НЕ НИ ПРЕДПАЗВА ОТ ЖИТЕЙСКИТЕ БУРИ. ТОЙ НИ ЗАКРИЛЯ В ЖИТЕЙСКИТЕ БУРИ.