БЕЗПОКОЙСТВОТО

 1/ ПРИЧИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА БЕЗПОКОЙСТВО

Причини: •Притеснение дали няма да се изложим • Страх да не загубим работа • Дали ще бъдем оценени • За децата си •Темпът на промените е по-бърз от възможността да се адаптираме към тях.

Определение: Тревожността или безпокойството е психично състояние у човека и животните, при което се активират защитни реакции. Характерни за тревожността са емоционалната напрегнатост, лесната възбудимост, очакването за нещо неопределено. Преживяването често е съпроводено от характерни физически усещания: „буца в гърлото“, „топка в стомаха“ и подобни.

Страхът е чувство, породено от някаква случка. Ако някой е страдал, го е страх да не попадне отново в такава ситуация. Страхът, както при човека, така и при животните, се определя като инстинктивна реакция на потенциална опасност.

 2/ ВИДОВЕ ТРЕВОЖНОСТ

Генерализирана тревожност представлява безпричинното безпокойство. Причините за нея са от същия характер, както при хората без такава тревожност, като например пари, здраве, семейство. Въпреки, че чувството на притеснение е нормално и се случва на всекиго, генерализираната тревожност е прекомерното, дори дразнещо притеснение.

Социална тревожност се ражда от страха от критика, който пък води до избягването на социални контакти. Симптомите са изчервяване, трептене, гадене.

Посттравматично разстройство е вид тревожност, която се появява след изживяване, което е било животозастрашаващо или имащо като последствия тежки физически травми.

3/ СИМПТОМАТИКА

Емоционални симптоми на тревожност: •Чувство на страх или ужас •Затруднена концентрация •Напрегнатост и нервност •В очакване на най-лошото •Раздразнителност •Безпокойство •Нащрек за дебнеща опасност •Чувство на празнота.

Физически симптоми на тревожността: •Сърцебиене •Изпотяване • Стомашно разстройство или гадене • Често уриниране • Невъзможност да се поеме въздух •Треперене • Мускулно напрежение • Главоболие • Умора •Безсъние

4/ ПОЛЕЗНО И ВРЕДНО БЕЗПОКОЙСТВО

Безпокойството е полезно, когато ни предпазва от възможни беди, но самото то може да се превърне в голям проблем.

“Не бива да таим у себе си постоянен страх от някакво зло, което според нас ще ни се случи в бъдеще…Някои винаги очакват да им се случи нещо лошо или преувеличават трудностите, които наистина съществуват, така че очите им остават заслепени за многото добри неща, изискващи тяхната благодарност.” „Ум, характер, личност“ кн.3,  105 стр.

“Безпокойството е сляпо и не може да види бъдещето.” „Ум, характер, личност“ кн.3, 107 стр.

70-80% от това, за което се безпокоим, никога не се случва. А за останалите % ние можем предвидливо да вземем мерки.

5/ КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ВРЕДНОТО БЕЗПОКОЙСТВО?

Да се обърнем към специалист. Тревожните разстройства са лечими, а по-голямата част от хората с тревожно разстройство могат да бъдат подпомогнати с професионална грижа.

  • Медикаментозно лечение: да бъде най-малко 2-3 месеца;
  • Когнитивно-поведенческа терапия (CBT). Това е високо ефективен и траен метод за лечение. В този вид лечение пациентът се включва активно в собственото си възстановяване.
  • Вярата е друг начин за преодоляване на безпокойството

Христос ни приканва да не се безпокоим: Матей 6:25-34

„Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си? И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат; не се трудят, нито предат; но казвам ви, че нито Соломон с всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци? И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем? (Защото всичко това търсят езичниците), понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави. Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.“

“Нека култивираме у себе си радостен дух.“ „Ум, характер, личност“ кн.3, 102 стр.