БЕЗРЕЗЕРВНО ПОСВЕЩЕНИЕ

“Истина, истина ви казвам: който вярва в Мен, делата, които върша Аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца.” Йн. 14:12

Надявам се, че не ще помислите да вървите напред само с ваша сила, уповаващи на собствения си ум. Търсете мъдрост от небето. Бъдете истинни и благородни в намеренията си. Бъдете възвишени в живота и нека Бог на мира ви освети изцяло в душа, тяло и дух. Не преставайте да търсите, изследвате и постигате самата същност на нещата. Бог ще ви помага във всичките ви искрени усилия, помнете това. Ако се посветите безрезервно на Бога и Неговото дело, Той ще ви приеме. Вие няма да получите наградата си тук, но ще трябва да я придобивате постепенно, докато чуете от устата на Господаря: “Хубаво, добри и верни слуго!”