БЕЗСИЛИЕТО НА ЗЛОТО

“Аз съм добрият пастир; добрият пастир дава живота Си за овцете.” Йн. 10:11

В сърцето на Исус милостта и правдата провеждаха своя съд. Чуйте с какво дълбоко състрадание са пропити думите, с които Той освобождава поразения от греха човек: “Прощават ти се греховете” (Матей 9:2)… Божият Син носеше изцеление на душата и тялото. В Неговия живот се сливаха в едно любовта, състраданието, жалостта и радостта на небесата. Хиляди бяха изцелени от думите Му: “Искам, бъди очистен”. Славата Му толкова силно биваше засвидетелствана, че злите демони се гърчеха, когато им заповядваше да напуснат жертвите си и с вик признаваха величието Му на Святият Божий.