„Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери; и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, що имаше, и го купи .“(Мат.13:45,46)

Този божествен бисер представлява безценното съкровище на Христос, подобно на златото, скрито в нивата. В Христос имаме всичко, което ни е нужно в този живот и което би ни донесло радостта на бъдещия свят. Всичките пари на света не могат на купят дара на мира, покоя и любовта. Тези дарове са ни осигурени чрез вяра в Христос.  Не можем да ги купим от Бога; нямаме с какво да ги купим. Ние сме собственост на Бога, защото умът, душата и тялото ни са изкупени чрез жертвата на Божия Син.

Тогава, какво означава да си купиш вечно съкровище? Това е просто да върнеш на Исус Неговото и да Го приемеш в сърцето си с вяра. Това е сътрудничество с Бога; носене на Христовото иго, вдигане на Неговото бреме. Господ Исус оставя настрана царската Си корона, напуска Своя трон, облича божествеността Си с човешко естество, за да въздигне човешката раса. Той така високо оценява възможностите на човеците, че става техен Заместник и Гарант. Хвърля върху човека собствените Си заслуги и така го издига до състояние, достойно за присъствието на Бога.

Христос е помазаната Жертва. Той напуска небесната слава, разделя се със Своите богатства, оставя настрана почестите не за да породи любов и грижа към човека в Божието сърце, а за да изяви вече съществуващата любов в сърцето на Отец. Исус плаща цената, приема човешки вид, съгласява се на живот в бедност и унижение, за да потърси и да спаси погиналото.

Чрез Христовата благодат можем да получим сила и зрялост, така че макар сега да сме несъвършени, един ден да имаме пълнота в Него. Отдали сме себе си във властта на Сатана, но Христос е дошъл да ни изкупи и освободи. Не можем да представим някакви свои заслуги пред Бога. Единствено чрез Неговата благодат – безплатния Божи дар в лицето на Христос – можем да се спасим.