Парите са необходима част от живота. Без тях не бихме могли да си осигурим нужните неща или луксовете на живота. Но има такива неща, които парите не могат да купят. Проповедникът В. А. Крисуел казва: „Парите купуват луксозни неща, но не купуват духовна сила. Парите купуват напредък и повишение, но не купуват признание от Бога. Парите купуват… благоразположение и одобрение, но не купуват уважение за душата.”

Най-голямото добро – толкова голямо, че се намира в самостоятелна категория – не може да се купи. Ако цялата човешка раса трябваше да изразходва всичките си ресурси, за да купи опрощение на греха и вечен живот с Господ Исус, би било безкрайно недостатъчно. Всичкото богатство на целия свят не може да купи върховното благословение на опрощението и небето.

Никога няма да натрупаме достатъчно богатства, за да си купим място в рая. Но има добра вест! Спасението може да бъде наше „без пари и без заплащане”, според Исая 55:1.

Доверили ли сте се на Исус като на свой Спасител? Трябва само да протегнете празните си ръце с детска вяра към Господа (Йоан 1:12). Извикайте към Него и изповядайте греха си. „Той ще прощава щедро.” (Исая 55:7).

 

“Търсете Господа, докато може да се намери, призовавайте Го, докато е близо.”

Исая 55:6

 

НАЙ-СЛАБОТО ПОХЛОПВАНЕ С ВЯРА ОТВАРЯ ШИРОКО ВРАТАТА КЪМ ОПРОЩЕНИЕТО.