БЕЗ РЕЛИГИЯ НА КРЪПКИ!

„Но който устои докрай, той ще бъде спасен.“ (Мат.24:13)

Религията, основана на егото е безполезна; защото Бог не прави компромис със себелюбието.

Христовата религия е плътна материя, съставена от безброй нишки, втъкани една в друга с такт и умение. Само с мъдростта, дадена ни от Бога, можем да изтъчем тази материя. Доверявайки се на себе си, прокарваме в нея нишки на себичност и тъканта се разваля.

Има много видове платове, които на пръв поглед изглеждат добре, но не издържат на проверката на времето. Цветовете не са трайни. Отмиват се. Под летните горещини те избледняват и се губят. Такава материя не може да издържи на по-сурови условия и има малка стойност.

Така стоят нещата и с религията. Когато основата и съдържанието й не устояват при изпитания, „материята”, от която тя е съставена, се оказва безполезна. И усилията да се „закърпи старата дреха с нови кръпки” не подобрява състоянието на нещата (…). Кърпенето не върши работа. Единственият начин е да се изхвърли старата дреха и да се набави нова. Религията на егото, съставена от нишки, които избледняват и се разкъсват под натиска на изкушенията, трябва да бъде заменена с религия, изтъкана от Този, в Чийто живот няма никакво себелюбие.

Христовият план е единственият безопасен. Той твърди: „Ето, правя всичко ново“ (Откр.21:5). „Ако някой е в Христос, той е ново създание“ (2Кор.7:17). Спасителят не насърчава никого да си мисли, че Той би приел една „закърпена” религия. Такова християнство няма стойност в очите Му. В началото може да се вижда в него малко от егото и малко от Христос. Но скоро става ясно, че няма нищо от Бога. Кръпките на себичността се увеличават, докато цялата дреха бъде покрита с тях.

Религия, формирана според небесния модел, е единствената, която ще устои. Само стремейки се да живеем Христовия живот тук, можем да се подготвим за живота си с Него през вечните векове.