БЕЗ ХЪРКАНЕ!

Придворният капелан Саут провеждал редовното богослужение в кралската църква, на която присъствал Чарлз II и повечето от благородниците в двореца. Докато свещеникът изнасял монотонно своята проповед, както обикновено, така и сега повечето от присъстващите заспали. Но един от придворните захъркал високо. Разтревожен, капеланът отишъл при него, разтърсил го леко и му пошепнал:

– Милорд, моля не хъркайте толкова силно, ще събудите краля!

Не само благородниците са склонни към дрямка по време на богослужение. И днес в много църкви има вярващи, които в края на събранието би трябвало да пуснат в дискоса хотелска такса за преспиване. Но ако в горепосочения пример свещеника е загрижен повече за добрия сън на „вярващите“, то със сигурност, ние разбираме смисъла на многократно повтарящия се призив в Новия Завет да бъдем будни и трезвени.