Библейска психология за 21 век

7 основни принципа на библейската психология

Днес почти във всеки дом има Библия, но тя най-често събира прах на библиотеката. Ако обаче я отворите и започнете да я четете задълбочено, ще откриете, че някои съвети, дадени преди 2 или 3 хиляди години, сега се „откриват“ от съвременната психология. Аз съм Йорданка Дейчева, психолог и в това първо видео от семинара „Библейска психология за 21 век“ ще ви представя 7 основни принципа на библейската психология, които ще ви изненадат със своята актуалност.

Принцип №1: Човек е създаден като социално същество

Психологът Джулиан Холт-Лунстад от Университета Бригъм Йънг твърди, че за хората с добри социални връзки има 50% по-голяма вероятност да живеят по-дълго от самотните хора. А най-дългото психологическо проучване (75 години) потвърждава тази истина: „Добрите взаимоотношения ни правят по-щастливи и по-здрави“.

Обаче още преди около 3 400 години Мойсей е записал думите на Бога на първите страници на Библията: „Не е добре за човека да бъде сам“ (Битие 2:18). Човек е сътворен като социално същество и има нужда от близост, топлота, любов, общуване, за да бъде щастлив, здрав и да живее по-дълго.

Според Библейската  психология общуването има две измерения: вертикално и хоризонтално. Тя поддържа тезата, че за добро психично здраве вертикалното общуване (с Бога) е решаващо за хоризонталното общуване (между хората). И трябва да бъде мотивирано от себеотрицателната Божествена любов.

За пълноценно общуване между хората е необходимо пълноценно общуване с Бога, защото Той не само ни казва кои са правилните принципи във взаимоотношенията, но и ни ги е показал в живота на Исус Христос. Освен това ни дава силата, за да ги прилагаме и ние в нашия живот. Може би това е един от факторите днес да имаме толкова проблеми в общуването между хората – липсва тясното общуване с Бога.

В Новия завет Исус разказва Притчата за блудния син, за да илюстрира как Бог общува с човечеството. Синът взема от баща си наследството си и пропилява всичко за ядене, пиене и жени. Както се казва в една известна българска рок-песен: бира, секс и рокендрол. Изпада в крайна нужда и в нещастието си се сеща за дома и за баща си. Връща се вкъщи и моли за прошка. Бащата го приема с отворени обятия и възстановява достойнството му на син. Бог тук е изобразен като добрия баща, Който винаги е готов да приеме децата Си, когато те искрено пожелаят да се върнат при Него.

Исус още казва: „Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум.“ Това е първа и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“ (Матей 22:37:39).

Взаимоотношенията с Бога и с хората са първото условие за пълноценно личностно развитие, защото индивидите са априори нуждаещи се от принадлежност.

Принцип №2: Човек е създаден с безкраен потенциал за развитие

Този извод произтича логично от първата страница на Библията, където са записани думите на Бога от шестия ден на Сътворението: „И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде“ (Битие 1:27).

Човекът не е случаен плод на милиони години еволюция от по-прости към по-сложни форми на живот. Той е създаден като интелигентно същество с огромен потенциал за познание и творчество. Учените се удивляват на устройството и способностите на човешкия мозък. Днес, когато те откриват колко сложни процеси се извършват в нервната клетка за частици от секундата, е все по-трудно да се вярва в еволюцията.

Няколко впечатляващи факта за мозъка

Той има над 100 милиарда нервни клетки (неврони). Има хиляди различни видове неврони (в сравнение с десет или по-малко вида клетки в другите органи). Един неврон може да се свързва с до 200 000 други неврони.

Най-удивителното свойство на мозъка е фактът, че той не е статичен, физически или химически. Той постоянно се променя. Всеки път, когато човек научи нещо ново, съзнателно или несъзнателно, това променя структурата му. Мозъкът се изгражда и променя чрез опита и средата. Затова храненето, начинът на живот и безбройните ежедневни решения имат огромно влияние върху функционирането му и следователно върху поведението ни.

Елън Уайт, най-превежданата жена-автор в световен мащаб, казва: „Господ е дал на човека способност за постоянен напредък и развитие“ (Ум, характер, личност; издателство „Нов живот“). Ние не сме говорещи маймуни, а сме създадени по образа на най-интелигентното същество във вселената.

Принцип №3: Библейската психология е основана на реалистичен оптимизъм

Християнството е философия на радостта. Тя утвърждава положителен възглед за човека и света чрез концепциите си за:

– високата стойност на човека;

– безусловната любов и прошка на греховете;

– възможността за цялостна промяна на негативните склонности, мисли и чувства;

– окончателната справедливост;

– изграждането на нов свят без поквара, престъпления и слабости;

– постоянната възможност за развитие;

– удовлетворяването на най-висшата потребност от смисъл.

Библейската представа за едно висше Същество, което е едновременно безпристрастно към всички и добронамерено към всички, дава надежда и оптимизъм за бъдещето.

Принцип №4: Моралът е вселенски принцип на живот

Нашите прародители Адам и Ева са съвсем наясно с моралните ценности – те знаят кое е добро и кое – не. Творецът недвусмислено им изяснява, че ако се съобразяват с моралните принципи, ще живеят, но ако ги отхвърлят, ще има фатални последици и смърт.

Затова когато посягат към забранения плод, те не просто задоволяват един свой каприз, но всъщност изоставят принципа на себеотрицателната любов (изразен чрез Божия закон на любовта) и прегръщат принципа на егоизма (принципа на себеугаждането) – да правя това, което ми се иска, без да мисля за другия. Те не се замислят какви последици ще имат действията им за цялата вселена, а се вълнуват само от това как да задоволят желанията си. В Битие 3:6 се казва, че жената посегна към плода „като видя (…), че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите“. Тя реши да задоволи собственото си желание, независимо какво ще причини това на другите. Обаче според Библейската психология егоизмът носи смърт, а себеотрицателната любов носи живот, колкото и парадоксално да ни изглежда това на пръв поглед.

Защо се получава така? Един прост пример: да речем, че аз искам мъжът ми да ми обръща внимание, а пък той може да иска цял ден да си разглобява и сглобява колата, за да види какво има вътре. Тогава аз ще остана разочарована и нещастна. Когато обаче аз реша да бъда отзивчива към него, това решение зависи изцяло от мен, аз решавам, не той. Така ще изпитам вътрешно удовлетворение, а има голяма вероятност моето добро отношение да предизвика неговото добро отношение. Отдаването на време, сили и средства за добра кауза не само носи морално удовлетворение, но лекува депресията и увеличава продължителността на живота според психологически проучвания на доброволци.

Оказва се, че моралният и себеотрицателен живот е много по-добър вариант за щастието ни от егоизма и угаждането на себе си. Както казва Елън Уайт в световния бестселър „Копнежът на вековете“, „Принципът на себеотрицателната любов е закон на живота“.

Принцип №5: Разумът трябва да насочва емоциите, желанията, импулсите

Структурата на личността според библейската психология е троична: дух, душа и тяло. Най-краткото обобщение намираме в думите на апостол Павел: „Дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос“ (1 Солунци 5:23).

Духът е седалището на волята и разума; душата – емоции, импулси, индивидуалност; а тялото е метафора за страстите, желанията, инстинктите. Макар че това разграничение не е така категорично в библейската психология, има един съвсем категоричен и недвусмислен принцип: разумът трябва да има контролна функция спрямо всички останали психични процеси.

Когато говори за преобразяването на християнина, апостол Павел ни призовава: „Да съблечете, според предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамните страсти, да се обновите в духа на своя ум и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината“ (Ефесяни 4:22-24). В психиката на стария човек царуват импулсите и нагоните, но при обновения човек разумът възвръща царственото си положение.

По Сътворение разумът на човека се подчинява на съвестта, която насочва емоциите и страстите към себеотрицателно служене на другите хора. При Грехопадението този баланс на психиката се разстройва и импулсите излизат от контрол. Моделът на Психоанализата всъщност отразява състоянието на психиката след Грехопадението. Затова се случва разумът да иска едно, а желанията – съвсем друго. Например разумът може да казва на жената, че мъжът ѝ ще страда, ако му изневери, но егоистичното ѝ желание за удоволствие може да надделее и тя да се отдаде на извънбрачна връзка.

Правилното равновесие обаче може да се възстанови чрез Изкуплението на Божия Син Исус Христос. Чрез Неговата жертва тази жена може да получи прошка за изневярата и сила да си възвърне контрола на разума върху емоциите. Е, възможно е съпругът да не ѝ прости изневярата, но Бог ще ѝ прости и ще ѝ придаде силата да води морален живот. Така се възстановява първоначалният баланс на личността от Едем: разумът управлява емоциите и импулсите.

 Принцип №6: Основният терапевт е Бог

Според библейската психология Бог е най-добрият терапевт по няколко причини:

– Той е винаги добронамерен

– Той е винаги на разположение

– Той ни познава най-добре от всички

– Той знае коя е най-подходящата терапия, защото е всезнаещ

– Той е винаги честен, откровен, справедлив и деликатен

– Той е винаги готов да ни даде втори, трети, десети, стотен шанс, колкото пъти е необходимо

– Той ни дава свободата да избираме

– Той ни цени високо

– Той ни мотивира чрез Своя личен пример

Общността от вярващи също има място в терапевтичната ситуация като подкрепящ и коригиращ елемент. Когато Мария Магдалена се отказва от порочния си път с помощта на Исус, тя е приета от общността от вярващите, които я подкрепят по пътя ѝ към моралния живот.

Принцип №7: Терапията в библейската психология може да доведе до коренно преобразяване на личността

Терапията в библейската психология включва няколко етапа. Ще ги илюстрираме чрез историята за изневярата на израилевия цар Давид от Стария завет. Докато войската му водела жестоки битки с враговете, цар Давид стоял без работа в двореца си и видял на покрива на една къща къпеща се красива жена. Страстта му се разгоряла и той правил секс с нея. Жената забременяла. За да прикрие греха си, царят организирал убийството на съпруга ѝ и после я взел за жена. Но Бог му изпратил пророк Натан, за да го изобличи. Пророкът първо му разказал притча за богаташ, който заграбил единственото агне на бедняк и го заколил. Като чул това, цар Давид разярено извикал: „Този човек заслужава смърт!“. Пророкът безстрашно обявил Божието послание: „Ти си този човек!“. И царят осъзнал, че е нарушил много от Божиите принципи и самият той заслужава смърт.

Следователно

  • Първата стъпка от библейската терапия е осъзнаването и признаването на проблема.
  • Втората стъпка – молба за прошка. Цар Давид помолил Бога да му прости и получил опрощение.
  • Третата стъпка – промяна на поведението. С Божията помощ царят повече не допуснал такова нарушение на моралния закон.

Принципите на библейската психология са валидни и актуални дори и за нас в 21 век. Още за тях можете да прочетете на нашия сайт facebible.bg, раздел Психология, подраздел Християнска психология.

На сайта ни ще можете да си изтеглите напълно безплатно електронната книга „6 стъпки за овладяване на гнева“.

Често публикувам материали и на фейсбук страниците си „Християнска психология“ и „Психология за всеки ден“. Можете да ги харесате, следвате и коментирате.

Ако желаете да изучавате Библейска психология в група, пишете ми на имейл ydeicheva@facebible.bg или на лично съобщение до фейсбук страницата ми „Християнска психология“.